Elke Lionsclub een eigen stijl

Net als elke Lionsclub, is ook onze club autonoom in haar keuze hoe zij vorm en inhoud wil geven aan de Lions doelstellingen. De kracht van een Lionsclub is vooral, dat de synergie van gebundelde vaardigheden en inzet van de leden altijd groter zal zijn dan de mogelijkheid van de individuele leden. Samen geeft men inhoud aan het internationale Lionsmotto ‘We Serve’.

Locale doelgroepen

Onze Lions Geldrop e.o. zet zich grotendeels in voor lokale en regionale doelgroepen.
Met dit eigen gezicht willen we bekendheid geven aan Lions in onze eigen regio.

Fundraising en projecten

Enkele voorbeelden van de manieren waarop wij aan fundraising ten behoeve van goede doelen doen:   
•    Wijnproject
•    Golftournooi
•    Muziekavond
•    Benefietvoorstelling

Enkele voorbeelden van ondersteuning van organisaties of projecten

•    Bemensen van inzamelingsakties t.b.v. de Voedselbank Geldrop Mierlo (http://Voedselbank-Geldrop-Mierlo.nl)
•    Koken voor de vrijwilligers van Heppie (http://www.heppie.nl)
•    Vervoer van ouderen van en naar het Kerstdiner georganiseerd door Nationaal Ouderenfonds

Internationale goede doelen

Daarnaast ondersteunt onze club via het lidmaatschap van Lions Nederland de vijf internationale kernthema’s van de Lions: diabetes, duurzame leefomgeving, honger/armoede, blindheid/oogziekten en kinderkanker. Via onze contributie dragen we ook bij aan de Lions Clubs International Foundation. Dit fonds biedt grootschalige noodhulp bij rampen, zoals aardbevingen, orkanen en pandemieën.

Meer informatie over de Lionsclubs Nederland op website: https://www.lions.nl/